>திருவெம்பாவை – பாடல் 1

நவம்பர் 30, 2008

>அருள் வடிவானது இறை, அன்பின் திருஉருவம் இறை, சிந்திக்குந்தோறும் தெவிட்டாத அமுது இறை. இந்த இறையை ஏத்தி வழிபடுவதுதான் மானிடப் பிறவியின் உயர்வு ஏற்றம் எல்லாம். அதுவும், மகளிர் வழிபாடே தனி. இறையை சக்தியாகப் பார்க்கின்ற பொழுது தமக்கும் அதற்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு என்பதை மகளிர் உணர்கின்றார்கள். இந்த உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் எழுந்த ஒளிக்கதிர்தான் திருவெம்பாவை.

திருவெம்பாவை : திரு, தெய்வத் தன்மையைக் குறிக்கின்றது. எம்என்பது உயிர்த் தன்மையை உணர்த்துகின்றது. பாவைவழிபாட்டிற்கு உகந்த உருவம். ஆகவே திருவெம்பாவையின் திரண்ட பொருள், தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த திருவருள் எங்களோடு இணைந்து இயங்குகின்றது; எங்களுக்குத் துணையாய் நிற்கின்றது; நாங்கள் செய்யும் நோன்பினைப் பாவைத் திருவுருவில் நின்று ஏற்கின்றது. – ஏற்றுப் பயனளிக்கிறது என்பதாகும். இப்பாடல்களில் பாவை சிறப்பிடம் பெற்றதால், ஒவ்வொரு பாடலின் முடிவிலும்எம் பாவாய்என்று அமைந்துள்ளது. ஏனென்றால், இந்தத் திருத்தொடரை இடைவிடாது நினைவுகூர்தல் வேண்டும். ‘ஏலோரெம்பாவாய்என்பதில் ஏலும் ஓரும் அசைகள்; பாவாய்விளித்தல். பாவை நோன்பு நோற்கும் பெண்கள்பாவாய்என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

திருவெம்பாவை

பாடல் 1

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வனசெவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மே னின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள்என் னேஎன்னே
ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.

காட்சி விளக்கம் :

பொழுது புலர இன்னும் வெகுநேரம் உள்ளது. சில கன்னிப் பெண்கள் பக்தி மேலீட்டால் கிழக்கு வெளுக்கும் முன்னே எழுந்துவிட்டார்கள். தோழி ஒருத்தி துயில் நீங்காது உறங்குகின்றாள். அவளை எழுப்பி எம்பெருமானின் பெருமையை ஏத்தச் செய்ய வேண்டும். அதற்காகப் பாடுகிறார்கள்.

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ

முதலும், முடிவும் இல்லாத சோதி வடிவானவன் இறைவன். ஒண்சுடர் ஒப்பற்ற நாதன் அவன். தேசுடை விளக்கு அவன். செழுஞ்சுடர் மூர்த்தி அவன். அவனைப் புகழ்ந்து நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அதைக் கேட்டுங்கூட நீ உறங்குகின்றனையே, இது என்ன வேடிக்கை? யாம் மட்டும் பாடுகிறோம், நீயும் வந்து பாடுவதுதானே நியாயம்.
நீ வாள்தடங்கண்ணி. வாள் போன்று கூர்மையான கண்களையுடைய நங்கை. ஒளி பொருந்திய, அகல விழிகளையும் கொண்ட மங்கை. ஆம், பார்க்க வாளை ஒத்த கூர்மை கொண்டது உன் கண்கள். பிறர் பார்த்து மகிழ அகலமான விழிகள்.

வளருதியோ.” ஒளி பொருந்திய உன் கண்கள் ஒளியைக் காணாது உறங்குகின்றனவோ என்று பாங்காகக் கேட்கின்றார்கள் பாவைகள்.

மீண்டும் தொடர்கிறது பாட்டு :

வன்செவியோ நின் செவிதான் : ”நின் செவிகள்தாம் செவிடோ? காதுகள் திறந்துதானே இருக்கின்றன. அப்படி இருந்தும் ஏன் கேட்கவில்லை? இறைவன் திருவடிகளை வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி நெடுந்தூரம் கேட்கும். வீதி முழுவதும் ஒலிக்கின்றது. கேட்ட மாத்திரத்தில் வீட்டுடைப் பெண்டிர், விளக்கேற்றி மாடத்தில் வைக்கின்றார்கள். என்னதான் உன் செவியோ?

மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே, விம்மி,விம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டுஇங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள், கிடந்தாள், என்னே என்னே.”
உன்னைப்பற்றிச் சொன்னார்கள், மலர் பரப்பிய படுக்கையினின்றும் புரண்டு எழுந்து விம்மி வெடிப்பாள் ; தேம்பி தேம்பி அழுது தன்னை மறந்திருப்பாள் என்று, ஆனால் ஒன்றுக்கும் முடியாமல் இப்படிக் கிடக்கிறாயே. எங்கள் தோழியே இதுவோ உன் தன்மை! வியப்பு, வியப்பு.

ஈதேஎந் தோழி, பரிசேலோர் எம்பாவாய்

ஏலோர் எம்பாவாய் ஏலோர் : ஓர் ஆசை. “நாங்கள் சொல்வதை ஏற்றுக் கொள்ளாயோ, எங்கள் தோழி!”
***

இறைவன் பெயர் ஒலிக்கக் கேட்டதும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பெண்டிர்களும் எழுந்து விடுகின்றனர். இச்சூழ்நிலையில் தங்களுடைய தோழியொருத்தி உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு, அவளை துயிலெழச் செய்ய பாடுகிறார்கள். கதிரவன் உதிப்பதற்கு முன் பெண்டிர்கள் துயிலினின்று உதித்திட வேண்டும் என்பது தமிழர்களுடைய மரபாக இருந்து வந்துள்ளது. கதிரவன் தன் செங்கிரணங்களால் உலகை அலங்கரிப்பதற்குள், மரபுவழிப் பெண்டிர்கள் அதிகாலையிலேயே தன் மனையை மெழுகி சுத்தம் செய்து, காலைக்கடன் முடித்து, மாக்கோலமிட்டு வீட்டை அலங்கரித்துவிடுவது மரபாக இருந்து வந்துள்ளது.

குளித்தப் பின்பே மனையில் விளக்கேற்றி, சமையல் அடுப்பில் தீயை மூட்ட வேண்டும் என்ற வழக்கத்தையும் நம் முன்னோர்கள் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இன்று என்ன நடக்கிறது?

இக்கால நவநாகரீகப் பெண்கள் எழும் நேரம் அவர்களுக்கே தெரியாது! கதிரவன் உதித்தப்பின்பே பலர் எழுகின்றனர். தாமதமாக எழுந்தது மட்டுமல்லாமல் தலைவிரிக் கோலமாக, பல் விலக்காது சமையலறையில் நுழைந்து அடுப்பைப் பற்ற வைப்பார்கள். இது பல குடும்பங்களில் நடக்கிறது. நெகிழியால் ஆன செயற்கை கோலங்கள் வீட்டின் வாசலை அலங்கரிப்பதால் மாக்கோலமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது! செயற்கைக் கோலங்களை வீட்டு வாசலில் ஒட்டுவதன் மூலம் கோலமிடுவதின் உண்மை நோக்கமே அங்கு அடிப்பட்டு விடுகிறது. ஏதோ அத்திப்பூத்தாற்போல் பொங்கலுக்கோ, தீபாவளிக்கோ கோலமிடுகிறேன் பேர்வழியென்று ரசாயனக் கலவையிலான மாவைக் கொண்டு கோலமிடுவர். பாவம், அதைத் தின்ன வந்த சிறு உயிர்களான எறும்புகள் கூண்டோடு காலி! சிலர் வீட்டினுள் பூச்சிகள் நுழையாதவாறு ஆங்காங்கே பூச்சிக் கொல்லி மருந்தை தெளித்திருப்பார்கள்.

ஆனால் இவர்கள் போடும் இந்தவகை கோலமே அங்குள்ள சிறு உயிர்களை கூண்டோடு அழித்துவிடும்! பூச்சிக் கொல்லி மருந்துக்கு வேலையில்லை!

குளிக்காமலேயே அடுப்படியில் சமையல் நடப்பது ஒரு புறமிருக்க, காலையில் இறைவணக்கம் வானொலி பாடிக் கொண்டிருக்கும். வாயில் ஒரு தேவாரம் திருவாசகம் என முணுமுணுப்பதுக் கூடக் கிடையாது! தெரிந்தால்தானே பாடுவதற்கு! அதற்குதான் இருக்கிறதே வானொலி, ஒலிநாடாவையோ குறுந்தட்டையோ நுழைத்து விட்டால், அது ஒருபுறம் கத்திக் கொண்டிருக்கும். இவர்களின் வேலை ஊதுவத்தி கொளுத்துவது, சாம்பிராணி போடுவது, மணியடிப்பது! இதைவிட்டால் நம் மகளிருக்கு வேறென்னத் தெரியப் போகிறது. இதுதான் இறைமைக்கு கொடுக்கும் மதிப்பா..? இதைத்தானே பலகாலங்களாக பரம்பரைப் பரம்பரையாக நாம் செய்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இப்பொழுதே இப்படியென்றால் அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் எப்படி இருக்குமோ…?!

எதையாவது உறுப்படியாகச் செய்ய வேண்டுமென்று ஒரு சிலருக்கே எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஆனால் பெரும்பான்மையினருக்கு ‘பழையக் குருடி, கதைவத் திறடிகதைதான். அடுத்த தலைமுறையினரையும் இதேப்போன்று அச்சுவார்த்து எடுப்பதற்கு தயாராக இருங்கள். மேற்கூறிய விடயங்கள் ஆண்களுக்கும் பொருந்தும்!

அடுத்தப் பதிவில்திருவெம்பாவை பாடல் 2-இன் விளக்கத்தினையும்பாவை நோன்புஎன்றால் என்னவென்றும் பார்ப்போம்.
Advertisements

திருவெம்பாவை – பாடல் 1

நவம்பர் 30, 2008

அருள் வடிவானது இறை, அன்பின் திருஉருவம் இறை, சிந்திக்குந்தோறும் தெவிட்டாத அமுது இறை. இந்த இறையை ஏத்தி வழிபடுவதுதான் மானிடப் பிறவியின் உயர்வு ஏற்றம் எல்லாம். அதுவும், மகளிர் வழிபாடே தனி. இறையை சக்தியாகப் பார்க்கின்ற பொழுது தமக்கும் அதற்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு என்பதை மகளிர் உணர்கின்றார்கள். இந்த உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் எழுந்த ஒளிக்கதிர்தான் திருவெம்பாவை.

திருவெம்பாவை : திரு, தெய்வத் தன்மையைக் குறிக்கின்றது. எம்என்பது உயிர்த் தன்மையை உணர்த்துகின்றது. பாவைவழிபாட்டிற்கு உகந்த உருவம். ஆகவே திருவெம்பாவையின் திரண்ட பொருள், தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த திருவருள் எங்களோடு இணைந்து இயங்குகின்றது; எங்களுக்குத் துணையாய் நிற்கின்றது; நாங்கள் செய்யும் நோன்பினைப் பாவைத் திருவுருவில் நின்று ஏற்கின்றது. – ஏற்றுப் பயனளிக்கிறது என்பதாகும். இப்பாடல்களில் பாவை சிறப்பிடம் பெற்றதால், ஒவ்வொரு பாடலின் முடிவிலும்எம் பாவாய்என்று அமைந்துள்ளது. ஏனென்றால், இந்தத் திருத்தொடரை இடைவிடாது நினைவுகூர்தல் வேண்டும். ‘ஏலோரெம்பாவாய்என்பதில் ஏலும் ஓரும் அசைகள்; பாவாய்விளித்தல். பாவை நோன்பு நோற்கும் பெண்கள்பாவாய்என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

திருவெம்பாவை

பாடல் 1

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வனசெவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மே னின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள்என் னேஎன்னே
ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.

காட்சி விளக்கம் :

பொழுது புலர இன்னும் வெகுநேரம் உள்ளது. சில கன்னிப் பெண்கள் பக்தி மேலீட்டால் கிழக்கு வெளுக்கும் முன்னே எழுந்துவிட்டார்கள். தோழி ஒருத்தி துயில் நீங்காது உறங்குகின்றாள். அவளை எழுப்பி எம்பெருமானின் பெருமையை ஏத்தச் செய்ய வேண்டும். அதற்காகப் பாடுகிறார்கள்.

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும்
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ

முதலும், முடிவும் இல்லாத சோதி வடிவானவன் இறைவன். ஒண்சுடர் ஒப்பற்ற நாதன் அவன். தேசுடை விளக்கு அவன். செழுஞ்சுடர் மூர்த்தி அவன். அவனைப் புகழ்ந்து நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அதைக் கேட்டுங்கூட நீ உறங்குகின்றனையே, இது என்ன வேடிக்கை? யாம் மட்டும் பாடுகிறோம், நீயும் வந்து பாடுவதுதானே நியாயம்.
நீ வாள்தடங்கண்ணி. வாள் போன்று கூர்மையான கண்களையுடைய நங்கை. ஒளி பொருந்திய, அகல விழிகளையும் கொண்ட மங்கை. ஆம், பார்க்க வாளை ஒத்த கூர்மை கொண்டது உன் கண்கள். பிறர் பார்த்து மகிழ அகலமான விழிகள்.

வளருதியோ.” ஒளி பொருந்திய உன் கண்கள் ஒளியைக் காணாது உறங்குகின்றனவோ என்று பாங்காகக் கேட்கின்றார்கள் பாவைகள்.

மீண்டும் தொடர்கிறது பாட்டு :

வன்செவியோ நின் செவிதான் : ”நின் செவிகள்தாம் செவிடோ? காதுகள் திறந்துதானே இருக்கின்றன. அப்படி இருந்தும் ஏன் கேட்கவில்லை? இறைவன் திருவடிகளை வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி நெடுந்தூரம் கேட்கும். வீதி முழுவதும் ஒலிக்கின்றது. கேட்ட மாத்திரத்தில் வீட்டுடைப் பெண்டிர், விளக்கேற்றி மாடத்தில் வைக்கின்றார்கள். என்னதான் உன் செவியோ?

மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே, விம்மி,விம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டுஇங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள், கிடந்தாள், என்னே என்னே.”
உன்னைப்பற்றிச் சொன்னார்கள், மலர் பரப்பிய படுக்கையினின்றும் புரண்டு எழுந்து விம்மி வெடிப்பாள் ; தேம்பி தேம்பி அழுது தன்னை மறந்திருப்பாள் என்று, ஆனால் ஒன்றுக்கும் முடியாமல் இப்படிக் கிடக்கிறாயே. எங்கள் தோழியே இதுவோ உன் தன்மை! வியப்பு, வியப்பு.

ஈதேஎந் தோழி, பரிசேலோர் எம்பாவாய்

ஏலோர் எம்பாவாய் ஏலோர் : ஓர் ஆசை. “நாங்கள் சொல்வதை ஏற்றுக் கொள்ளாயோ, எங்கள் தோழி!”
***

இறைவன் பெயர் ஒலிக்கக் கேட்டதும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பெண்டிர்களும் எழுந்து விடுகின்றனர். இச்சூழ்நிலையில் தங்களுடைய தோழியொருத்தி உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு, அவளை துயிலெழச் செய்ய பாடுகிறார்கள். கதிரவன் உதிப்பதற்கு முன் பெண்டிர்கள் துயிலினின்று உதித்திட வேண்டும் என்பது தமிழர்களுடைய மரபாக இருந்து வந்துள்ளது. கதிரவன் தன் செங்கிரணங்களால் உலகை அலங்கரிப்பதற்குள், மரபுவழிப் பெண்டிர்கள் அதிகாலையிலேயே தன் மனையை மெழுகி சுத்தம் செய்து, காலைக்கடன் முடித்து, மாக்கோலமிட்டு வீட்டை அலங்கரித்துவிடுவது மரபாக இருந்து வந்துள்ளது.

குளித்தப் பின்பே மனையில் விளக்கேற்றி, சமையல் அடுப்பில் தீயை மூட்ட வேண்டும் என்ற வழக்கத்தையும் நம் முன்னோர்கள் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இன்று என்ன நடக்கிறது?

இக்கால நவநாகரீகப் பெண்கள் எழும் நேரம் அவர்களுக்கே தெரியாது! கதிரவன் உதித்தப்பின்பே பலர் எழுகின்றனர். தாமதமாக எழுந்தது மட்டுமல்லாமல் தலைவிரிக் கோலமாக, பல் விலக்காது சமையலறையில் நுழைந்து அடுப்பைப் பற்ற வைப்பார்கள். இது பல குடும்பங்களில் நடக்கிறது. நெகிழியால் ஆன செயற்கை கோலங்கள் வீட்டின் வாசலை அலங்கரிப்பதால் மாக்கோலமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது! செயற்கைக் கோலங்களை வீட்டு வாசலில் ஒட்டுவதன் மூலம் கோலமிடுவதின் உண்மை நோக்கமே அங்கு அடிப்பட்டு விடுகிறது. ஏதோ அத்திப்பூத்தாற்போல் பொங்கலுக்கோ, தீபாவளிக்கோ கோலமிடுகிறேன் பேர்வழியென்று ரசாயனக் கலவையிலான மாவைக் கொண்டு கோலமிடுவர். பாவம், அதைத் தின்ன வந்த சிறு உயிர்களான எறும்புகள் கூண்டோடு காலி! சிலர் வீட்டினுள் பூச்சிகள் நுழையாதவாறு ஆங்காங்கே பூச்சிக் கொல்லி மருந்தை தெளித்திருப்பார்கள்.

ஆனால் இவர்கள் போடும் இந்தவகை கோலமே அங்குள்ள சிறு உயிர்களை கூண்டோடு அழித்துவிடும்! பூச்சிக் கொல்லி மருந்துக்கு வேலையில்லை!

குளிக்காமலேயே அடுப்படியில் சமையல் நடப்பது ஒரு புறமிருக்க, காலையில் இறைவணக்கம் வானொலி பாடிக் கொண்டிருக்கும். வாயில் ஒரு தேவாரம் திருவாசகம் என முணுமுணுப்பதுக் கூடக் கிடையாது! தெரிந்தால்தானே பாடுவதற்கு! அதற்குதான் இருக்கிறதே வானொலி, ஒலிநாடாவையோ குறுந்தட்டையோ நுழைத்து விட்டால், அது ஒருபுறம் கத்திக் கொண்டிருக்கும். இவர்களின் வேலை ஊதுவத்தி கொளுத்துவது, சாம்பிராணி போடுவது, மணியடிப்பது! இதைவிட்டால் நம் மகளிருக்கு வேறென்னத் தெரியப் போகிறது. இதுதான் இறைமைக்கு கொடுக்கும் மதிப்பா..? இதைத்தானே பலகாலங்களாக பரம்பரைப் பரம்பரையாக நாம் செய்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இப்பொழுதே இப்படியென்றால் அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் எப்படி இருக்குமோ…?!

எதையாவது உறுப்படியாகச் செய்ய வேண்டுமென்று ஒரு சிலருக்கே எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஆனால் பெரும்பான்மையினருக்கு ‘பழையக் குருடி, கதைவத் திறடிகதைதான். அடுத்த தலைமுறையினரையும் இதேப்போன்று அச்சுவார்த்து எடுப்பதற்கு தயாராக இருங்கள். மேற்கூறிய விடயங்கள் ஆண்களுக்கும் பொருந்தும்!

அடுத்தப் பதிவில்திருவெம்பாவை பாடல் 2-இன் விளக்கத்தினையும்பாவை நோன்புஎன்றால் என்னவென்றும் பார்ப்போம்.

பினாங்கு மக்கள் சக்தியின் 25 நவம்பர் பிராத்தனை & யாகம்..

நவம்பர் 26, 2008

மலேசிய இந்தியர்களின் எழுச்சி நாளான 25 நவம்பரன்று பினாங்கு மக்கள் சக்தியினர் ஏற்பாட்டில், தண்ணீர்மலை விநாயகர் ஆலயத்தில் சிறப்பு பிராத்தனை மற்றும் யாகம் நடந்தேறியது. மாலை 4.30 மணியளவில் தொடங்கிய பிரார்த்தனை இரவு 8.30 மணியளவில் நிறைவையடைந்தது. அந்நிகழ்வின் நிழற்படங்களும் காணொளி காட்சியும் உங்கள் பார்வைக்கு..

போராட்டம் தொடரும்…


பினாங்கு மக்கள் சக்தியின் 25 நவம்பர் பிராத்தனை & யாகம்..

நவம்பர் 26, 2008

மலேசிய இந்தியர்களின் எழுச்சி நாளான 25 நவம்பரன்று பினாங்கு மக்கள் சக்தியினர் ஏற்பாட்டில், தண்ணீர்மலை விநாயகர் ஆலயத்தில் சிறப்பு பிராத்தனை மற்றும் யாகம் நடந்தேறியது. மாலை 4.30 மணியளவில் தொடங்கிய பிரார்த்தனை இரவு 8.30 மணியளவில் நிறைவையடைந்தது. அந்நிகழ்வின் நிழற்படங்களும் காணொளி காட்சியும் உங்கள் பார்வைக்கு..

போராட்டம் தொடரும்…


எழுச்சி!

நவம்பர் 25, 2008

மலையக வரலாற்றில் மறக்கமுடியாத ஒரு நாளாக 25 நவம்பர் முத்திரை பதித்து விட்டது! கடந்த 51 ஆண்டுகளாக பிரித்தாளும் கொள்கைகளாலும், மலாய் மேலாண்மை கோட்பாட்டை முன்னிறுத்தி செயல்முறைப்படுத்தப்பட்ட புதியப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளாலும், பல்லின மக்கள் வாழும் நாட்டை கூறுபோட்டு வைத்திருந்த அம்னோ அரசாங்கத்தை கதிகலங்க வைத்த தினம் நவம்பர் 25!

மலேசியா தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதை அனைவருக்கும் புரியும்படியாக இடித்துரைத்த பெருமை மலேசிய இந்தியர்களையேச் சாரும்! அந்நிய ஆதிக்கத்திடமிருந்து விடுதலையடைந்து 51 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட நிலையில், மலேசியா ஒரு தெளிவான இலக்கு இல்லாமல் புற வளர்ச்சிக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து, நாட்டு குடிமக்களை ஓரங்கட்டி வருகிறது. உலகின் முதலாம்தர சேவை, உலகின் உயர்ந்த கட்டிடம், சிறந்த விமான நிலையம், இவைகளையா ஒரு நாட்டின் முக்கிய வளர்ச்சியென்பது? நாட்டு வளர்ச்சியை நிர்ணயிப்பதில் எந்த அளவுகோலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்? பல்லின மக்கள் வாழும் மலேசியாவிற்கு அடிப்படை இன நல்லிணக்கமும், இனங்களுக்கிடையிலான சரிசமமானப் பொருளாதாரப் பங்கீடும்தானே. இவ்விடயத்தில் மட்டும் மலேசியா மூன்றாம் தர சிந்தனையை கடைப்பிடித்து வருவது ஏன்? இவ்விரு அம்சங்களையும் முன்னிறுத்தி வாங்கப்பட்டதுதான் நாட்டின் சுதந்திரம் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்!

இன்று மலாய் மேலாண்மை கோட்பாட்டை பற்றி வெளிப்படையாகவே கூச்சலிட்டு கெரிசு கத்தியை நீட்டும் இனவாத அரசியல்வாதிகள், சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பு அப்படி பேசியிருந்தால் சுதந்திரம் எளிதில் கிட்டியிருக்குமா?

1956-ல் கூட்டப்பட்ட ரீட் ஆணையம் மலாயாவின் அரசியலமைப்புச் சட்டதிட்டங்களை நிகழ்கால நடப்பிற்கு ஏதுவாக மட்டுமல்லாது எதிர்கால சந்ததியினர் நன்மைபெற வேண்டும் எனும் நோக்கில் வரையறுத்தார்கள். நாட்டின் தலையாயச் சட்டமான கூட்டரசு அரசியலமைப்புச் சட்டம் நாட்டிற்கும், நாட்டு வளர்ச்சிக்கும், குடிமக்களின் நல்வாழ்விற்குமாக கவனமாக வகுக்கப்பட்டது.

ஆனால், இன்று அரசியலமைப்புச் சட்டம் முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா?

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 8(1), 8(2) :-

சட்டத்தின்கீழ் அனைவரும் சமம். அதேச் சட்டம் அனைவருக்கும் சமமான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
நாட்டின் எந்தவொரு குடிமகனும் இனம், மொழி, சமயம், வம்சாவளி, பால், பிறப்பிடம் போன்ற காரணங்களால் ஒடுக்கப்பட்டு சம உரிமை மறுப்பிற்கு ஆளாவது சட்டப்படி குற்றம்.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 10(1) :-

ஒவ்வொரு மலேசியக் குடிமகனுக்கும் கருத்துச் சுதந்திரம், அமைதியாக ஒன்றுகூடும் உரிமை, சங்கங்கள் அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமை உண்டு.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 11 :-

இசுலாம், கூட்டரசு பிரதேசத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமயமாகத் திகழும். ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தன்னுடைய சமயத்தைப் பின்பற்றுவதற்கும் பரப்புரை செய்வதற்கும் முழு உரிமையுண்டு.

இங்கு இசுலாம் மதம் நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ சமயம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதை கவனிக்கவும்.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 153 :-

நாட்டின் மாமன்னர் மலாய் இனத்தவருக்கும், நாட்டின் பிற பழங்குடியினருக்குமுரிய சிறப்பு நிலைகள் மற்றும் பிற இனத்தவரின் சட்டப்பூர்வ தேவைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். அரசாங்க ஊழியர்கள் இன அடிப்படையில் அல்லாது கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

மலாய்க்காரர்களுக்கான சிறப்பு நிலையானது சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு முற்றிலுமாக நீக்கப்பட வேண்டும் என ரீட் ஆணையம் பரிந்துரை செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆனால், மலாய் இனத்தவரின் பொருளாதார வளர்ச்சியானது பிற இனத்தவருடன் ஒப்பிடுகையில் மேலும் பின்தங்கியிருப்பதாகக் கூறி, இச்சலுகையானது புதியப் பொருளாதாரக் கொள்கையின்வழி மறு அவதாரம் கண்டது. இருப்பினும் இக்கொள்கையின்வழி நன்மை அடைந்தவர்கள் மலாய் இனத்தவர் அல்ல, அம்னோ அரசியல்வாதிகள் மட்டுமே.

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டங்கள் இன்று முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றனவா? இல்லையென்பதுதான் உண்மை. அப்படியென்றால் அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றுதானே அர்த்தமாகிறது!

நாட்டின் முதுகெலும்பாகத் திகழக்கூடிய அரசியலமைப்புச் சட்டங்கள், சட்டத் சீர்த்திருத்தங்கள் என்றப் பெயரில் பங்கப்படுத்தப்பட்டு இன்று நமக்கு முறைப்படி கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் பலவும் இழந்து நிற்கிறோமே!

இதுதான் நம் கவலை, நம் விரக்தி! அரசியல் லாபங்களுக்காக நடத்தப்பெறும் சட்ட சீர்க்கேடுகளை பலகாலங்களாக அவதானித்து வந்த திரு.வேதமூர்த்தியும், திரு.உதயகுமாரும் இதற்கொரு தீர்வுகாண முனைந்தனர்.

இண்ட்ராஃபின் உதயம்!

நம் சமுதாயத்தின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம்? எதனால் உந்தப்பட்டு மலேசிய இந்தியர்கள் தலைநகர் வீதிகளில் மாபெரும் பேரணியாகத் திரண்டனர்?

மலேசிய இந்தியர்களின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் என்று கூறும்பொழுது, அவை பூதாகரமாக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். நவம்பர் 25 அன்று கூடிய மக்கள் அனைவரும் அரசாங்கத்தின் நடைமுறைக் கொள்கைகளால் ஏதோ ஒருவகையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றே கூறலாம். ஆலய உடைப்பில் வெகுண்டெழுந்தவர்கள், வேலை கிடைக்காது திண்டாடுபவர்கள், தகுதியிருந்தும் மேல்நிலைப் படிப்பை மேற்கொள்ள இயலாதவர்கள், புறம்போக்கு நிலத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டவர்கள், மேம்பாட்டு திட்டங்களின்வழி இடப்பெயர்வு செய்யப்பட்டவர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டவர்கள், காவல் நிலையத்தில் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள், இனவாதத்தை எதிர்ப்பவர்கள், அரசியல் போக்குகளை அவதானிப்பவர்கள், சமுதாய ஆர்வலர்கள், சட்டம் தெரிந்தவர்கள் என ஒரு பெரிய கலவையை அன்று நம்மால் காண முடிந்தது.

கடந்த 51 ஆண்டுகளாக மலேசிய இந்தியர்கள் அரசாங்கக் கொள்கைகளின்வழி பலவகையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பொறுமையாகவே இருந்து வந்துள்ளனர். அதற்குக் காரணம் அரசு இயந்திரங்களின் தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தலும் சட்ட விழிப்புணர்வு இல்லாமையும்தான். உள்நாட்டு பாதுகாப்புச் சட்டம், தேச நிந்தனைச் சட்டம் என மக்களின் கருத்துச் சுதந்திரம் விலங்கிடப்பட்ட நிலையில், அம்னோ அரசாங்கம் தன் இருப்பை பலப்படுத்திக் கொள்ள ஊடகம், பொருளாதாரம், நீதித்துறை என ஒவ்வொரு துறையிலும் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வந்தது.

இந்நிலையில்தான் இனவாத அரசியல் சமய வழிப்பாட்டுத் தளங்களிலும் தன் கைவரிசையைக் காட்ட முனைந்தது. ஒன்றா, இரண்டா.. நாடெங்கும் பல 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமைவாய்ந்த, சுதந்திரத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பல இந்து ஆலயங்கள் உடைப்பட ஆரம்பித்தன. இங்குதான் மலேசிய இந்தியர்களின் உணர்வுகள் கொதித்தெழுவதற்கான முதல் அச்சாணி போடப் பட்டது. இரண்டாவதாக, காவல்த்துறையின் தடுப்புக் காவலில் பல மலேசிய இந்தியர்களை அடித்து துன்புறுத்தியதும், மரணம் விளைவித்ததும் மனித உரிமை இயக்கங்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. மூன்றாவதாக மதமாற்றம் குறித்து காட்டப்படும் பாராபட்சமும், இறந்தவர்களின் உடலை சமய இயக்கங்கள் அபகரித்த சம்பவங்களும் பலரின் கண்டனங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் கிளப்பின.

எனவே, சமுதாயத்தின் மேல்மட்ட கல்விமான்கள் முதல் அடிமட்ட உடலுழைப்புத் தொழிலாளிவரை அரசாங்கக் கொள்கைகளைக் கண்டு வெறுப்படைந்தவர்கள்தான் 25 நவம்பரன்று ஒன்று கூடிய கூட்டம் என்று கூறலாம். இந்த மாபெரும் பேரணி நடைப்பெறுவதற்கு முன்பு நாடெங்கும் பல பரப்புரைகள் நடைப்பெற்றன. இந்தக் கருத்தரங்குகளில் மக்களின் கூட்டம் எதிர்ப்பாரா வகையில் வெள்ளமென திரண்டிருந்தது. அனைவரும் இதுபோன்ற கருத்தரங்குகளில் கலந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பலகாலமாக எதிர்ப்பார்த்தவர்களைபோல் ஆதரவை வாரி வழங்கினர். இதற்கு என்ன காரணம்? உண்மை வெளிப்படையாகப் பேசப்பட வேண்டும்! இதற்கு ஒரு முடிவான தீர்வு காண வேண்டும் என அனைவருள்ளும் ஒரு துடிப்பு!

ஆனால், ஒரு மகத்தான பேரணியைக் கூட்டி அரசாங்கத்திற்கு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்பது இண்ட்ராஃபின் ஆரம்பக்கால நோக்கம் கிடையாது. சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அரசிடம் முறையாக பல மகசர்களை இண்ட்ராஃப் தலைவர்கள் வழங்கினர். ஆனால் அனைத்தும் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல, மகசர்கள் அனைத்தும் வெற்றுக் காகிதங்களாகி குப்பைக்குத் தொட்டிக்குப் போயின!

அப்பொழுதுதான் இண்ட்ராஃபின் 18 கோரிக்கைகள் உதயமானது!

மலேசிய இந்தியர்கள் இந்நாட்டில் மூன்றாம்தர குடிமக்களாக நடத்தப்பெறுவதாக ஆதாரங்களை முன்னிறுத்தி வரையப்பட்டதுதான் இண்ட்ராஃப் 18 கோரிக்கைகள்.

அதன் முதல் கோரிக்கையே, “கடந்த 51 ஆண்டுகளாக அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தபடுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்!” என்று கேட்கிறது. சரியான கோரிக்கை! அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தபடாமல் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், இனங்களுக்கிடையிலான நல்லிணக்கம், சரிசமமான பொருளாதாரப் பங்கீடு, சமமான கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு, முறையான ஏழ்மை ஒழிப்புத் திட்டம், சமயச் சுதந்திரம், கருத்துச் சுதந்திரம் ஆகியவை கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு நாடாக மலேசியா இன்று திகழ்ந்திருக்கும்! பல்லின மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழும் ஒரு சொர்க்க நாடாக இருந்திருக்கும்!

மேற்கூறிய அம்சங்களனைத்தும் இனம், மொழி, சமயம் எனும் பிரிவினைகளை முன்னெடுத்து செயல்முறைப்படுத்தப்படுவதனால்தான் இன்று மலேசியாவில் இன நல்லிணக்கம் என்பது எட்டாக் கனியாக இருக்கின்றது.

இப்பிரிவினைகளைக் களையெடுக்கும் முயற்சியாக இண்ட்ராஃப்பின் மாபெரும் பேரணி அமைந்தது என்றால் அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்றே! காலங்காலமாக அரசியல் கொள்கைகளினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் தன்னை சம உரிமைப் போராட்டத்திற்காகத் தயார்படுத்திக்கொண்ட தினம் 25 நவம்பர்!

இன்று ஓராண்டைக் கடந்து வந்து விட்டோம்! எத்தனை சவால்கள், மிரட்டல்கள், அடிகள் என வரிசையாக நமக்கு பலத் தடைக்கற்கள் இடர் கொடுத்தாலும், அனைத்தையும் படிக்கற்களாக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். இனி மலேசிய இந்திய சமுதாயம் விழிப்புணர்வு என்ற போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டும்! சட்டங்கள், அரசியல் கொள்கைகள் எப்படி அமுல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதனை அனைவரும் கவனமாக அவதானிக்க வேண்டும்!

இவையனைத்தையும்விட மிக முக்கியமாக நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! உணர்வை இழக்காதிருக்க வேண்டும்! இண்ட்ராஃப் தலைவர்களின் தியாகங்களை மறவாமல் இருக்க வேண்டும்! எதிர்கால சந்ததியினர் விடுதலைக்காக விதைக்கப்பட வேண்டும்!

இன்று நாடுதழுவிய நிலையில் நடத்தப்பெறும் மக்கள் சக்தியின் நிகழ்வுகளில் அனைவரும் திரளாகப் பங்குகொண்டு, தடுப்புக் காவலில் அவதியுறும் சகோதரர்களுக்கும் லண்டனில் அரசியல் தஞ்சம் புகுந்த சகோதரருக்கும் பிரார்த்தனைகள் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்!

வாழ்க மக்கள் சக்தி!

போராட்டம் தொடரும்..

எழுச்சி!

நவம்பர் 25, 2008

மலையக வரலாற்றில் மறக்கமுடியாத ஒரு நாளாக 25 நவம்பர் முத்திரை பதித்து விட்டது! கடந்த 51 ஆண்டுகளாக பிரித்தாளும் கொள்கைகளாலும், மலாய் மேலாண்மை கோட்பாட்டை முன்னிறுத்தி செயல்முறைப்படுத்தப்பட்ட புதியப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளாலும், பல்லின மக்கள் வாழும் நாட்டை கூறுபோட்டு வைத்திருந்த அம்னோ அரசாங்கத்தை கதிகலங்க வைத்த தினம் நவம்பர் 25!

மலேசியா தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதை அனைவருக்கும் புரியும்படியாக இடித்துரைத்த பெருமை மலேசிய இந்தியர்களையேச் சாரும்! அந்நிய ஆதிக்கத்திடமிருந்து விடுதலையடைந்து 51 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட நிலையில், மலேசியா ஒரு தெளிவான இலக்கு இல்லாமல் புற வளர்ச்சிக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து, நாட்டு குடிமக்களை ஓரங்கட்டி வருகிறது. உலகின் முதலாம்தர சேவை, உலகின் உயர்ந்த கட்டிடம், சிறந்த விமான நிலையம், இவைகளையா ஒரு நாட்டின் முக்கிய வளர்ச்சியென்பது? நாட்டு வளர்ச்சியை நிர்ணயிப்பதில் எந்த அளவுகோலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்? பல்லின மக்கள் வாழும் மலேசியாவிற்கு அடிப்படை இன நல்லிணக்கமும், இனங்களுக்கிடையிலான சரிசமமானப் பொருளாதாரப் பங்கீடும்தானே. இவ்விடயத்தில் மட்டும் மலேசியா மூன்றாம் தர சிந்தனையை கடைப்பிடித்து வருவது ஏன்? இவ்விரு அம்சங்களையும் முன்னிறுத்தி வாங்கப்பட்டதுதான் நாட்டின் சுதந்திரம் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்!

இன்று மலாய் மேலாண்மை கோட்பாட்டை பற்றி வெளிப்படையாகவே கூச்சலிட்டு கெரிசு கத்தியை நீட்டும் இனவாத அரசியல்வாதிகள், சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பு அப்படி பேசியிருந்தால் சுதந்திரம் எளிதில் கிட்டியிருக்குமா?

1956-ல் கூட்டப்பட்ட ரீட் ஆணையம் மலாயாவின் அரசியலமைப்புச் சட்டதிட்டங்களை நிகழ்கால நடப்பிற்கு ஏதுவாக மட்டுமல்லாது எதிர்கால சந்ததியினர் நன்மைபெற வேண்டும் எனும் நோக்கில் வரையறுத்தார்கள். நாட்டின் தலையாயச் சட்டமான கூட்டரசு அரசியலமைப்புச் சட்டம் நாட்டிற்கும், நாட்டு வளர்ச்சிக்கும், குடிமக்களின் நல்வாழ்விற்குமாக கவனமாக வகுக்கப்பட்டது.

ஆனால், இன்று அரசியலமைப்புச் சட்டம் முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா?

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 8(1), 8(2) :-

சட்டத்தின்கீழ் அனைவரும் சமம். அதேச் சட்டம் அனைவருக்கும் சமமான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
நாட்டின் எந்தவொரு குடிமகனும் இனம், மொழி, சமயம், வம்சாவளி, பால், பிறப்பிடம் போன்ற காரணங்களால் ஒடுக்கப்பட்டு சம உரிமை மறுப்பிற்கு ஆளாவது சட்டப்படி குற்றம்.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 10(1) :-

ஒவ்வொரு மலேசியக் குடிமகனுக்கும் கருத்துச் சுதந்திரம், அமைதியாக ஒன்றுகூடும் உரிமை, சங்கங்கள் அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமை உண்டு.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 11 :-

இசுலாம், கூட்டரசு பிரதேசத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமயமாகத் திகழும். ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தன்னுடைய சமயத்தைப் பின்பற்றுவதற்கும் பரப்புரை செய்வதற்கும் முழு உரிமையுண்டு.

இங்கு இசுலாம் மதம் நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ சமயம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதை கவனிக்கவும்.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 153 :-

நாட்டின் மாமன்னர் மலாய் இனத்தவருக்கும், நாட்டின் பிற பழங்குடியினருக்குமுரிய சிறப்பு நிலைகள் மற்றும் பிற இனத்தவரின் சட்டப்பூர்வ தேவைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். அரசாங்க ஊழியர்கள் இன அடிப்படையில் அல்லாது கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

மலாய்க்காரர்களுக்கான சிறப்பு நிலையானது சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு முற்றிலுமாக நீக்கப்பட வேண்டும் என ரீட் ஆணையம் பரிந்துரை செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆனால், மலாய் இனத்தவரின் பொருளாதார வளர்ச்சியானது பிற இனத்தவருடன் ஒப்பிடுகையில் மேலும் பின்தங்கியிருப்பதாகக் கூறி, இச்சலுகையானது புதியப் பொருளாதாரக் கொள்கையின்வழி மறு அவதாரம் கண்டது. இருப்பினும் இக்கொள்கையின்வழி நன்மை அடைந்தவர்கள் மலாய் இனத்தவர் அல்ல, அம்னோ அரசியல்வாதிகள் மட்டுமே.

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சட்டங்கள் இன்று முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றனவா? இல்லையென்பதுதான் உண்மை. அப்படியென்றால் அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றுதானே அர்த்தமாகிறது!

நாட்டின் முதுகெலும்பாகத் திகழக்கூடிய அரசியலமைப்புச் சட்டங்கள், சட்டத் சீர்த்திருத்தங்கள் என்றப் பெயரில் பங்கப்படுத்தப்பட்டு இன்று நமக்கு முறைப்படி கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் பலவும் இழந்து நிற்கிறோமே!

இதுதான் நம் கவலை, நம் விரக்தி! அரசியல் லாபங்களுக்காக நடத்தப்பெறும் சட்ட சீர்க்கேடுகளை பலகாலங்களாக அவதானித்து வந்த திரு.வேதமூர்த்தியும், திரு.உதயகுமாரும் இதற்கொரு தீர்வுகாண முனைந்தனர்.

இண்ட்ராஃபின் உதயம்!

நம் சமுதாயத்தின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம்? எதனால் உந்தப்பட்டு மலேசிய இந்தியர்கள் தலைநகர் வீதிகளில் மாபெரும் பேரணியாகத் திரண்டனர்?

மலேசிய இந்தியர்களின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் என்று கூறும்பொழுது, அவை பூதாகரமாக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். நவம்பர் 25 அன்று கூடிய மக்கள் அனைவரும் அரசாங்கத்தின் நடைமுறைக் கொள்கைகளால் ஏதோ ஒருவகையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றே கூறலாம். ஆலய உடைப்பில் வெகுண்டெழுந்தவர்கள், வேலை கிடைக்காது திண்டாடுபவர்கள், தகுதியிருந்தும் மேல்நிலைப் படிப்பை மேற்கொள்ள இயலாதவர்கள், புறம்போக்கு நிலத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டவர்கள், மேம்பாட்டு திட்டங்களின்வழி இடப்பெயர்வு செய்யப்பட்டவர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டவர்கள், காவல் நிலையத்தில் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள், இனவாதத்தை எதிர்ப்பவர்கள், அரசியல் போக்குகளை அவதானிப்பவர்கள், சமுதாய ஆர்வலர்கள், சட்டம் தெரிந்தவர்கள் என ஒரு பெரிய கலவையை அன்று நம்மால் காண முடிந்தது.

கடந்த 51 ஆண்டுகளாக மலேசிய இந்தியர்கள் அரசாங்கக் கொள்கைகளின்வழி பலவகையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பொறுமையாகவே இருந்து வந்துள்ளனர். அதற்குக் காரணம் அரசு இயந்திரங்களின் தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தலும் சட்ட விழிப்புணர்வு இல்லாமையும்தான். உள்நாட்டு பாதுகாப்புச் சட்டம், தேச நிந்தனைச் சட்டம் என மக்களின் கருத்துச் சுதந்திரம் விலங்கிடப்பட்ட நிலையில், அம்னோ அரசாங்கம் தன் இருப்பை பலப்படுத்திக் கொள்ள ஊடகம், பொருளாதாரம், நீதித்துறை என ஒவ்வொரு துறையிலும் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வந்தது.

இந்நிலையில்தான் இனவாத அரசியல் சமய வழிப்பாட்டுத் தளங்களிலும் தன் கைவரிசையைக் காட்ட முனைந்தது. ஒன்றா, இரண்டா.. நாடெங்கும் பல 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமைவாய்ந்த, சுதந்திரத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பல இந்து ஆலயங்கள் உடைப்பட ஆரம்பித்தன. இங்குதான் மலேசிய இந்தியர்களின் உணர்வுகள் கொதித்தெழுவதற்கான முதல் அச்சாணி போடப் பட்டது. இரண்டாவதாக, காவல்த்துறையின் தடுப்புக் காவலில் பல மலேசிய இந்தியர்களை அடித்து துன்புறுத்தியதும், மரணம் விளைவித்ததும் மனித உரிமை இயக்கங்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. மூன்றாவதாக மதமாற்றம் குறித்து காட்டப்படும் பாராபட்சமும், இறந்தவர்களின் உடலை சமய இயக்கங்கள் அபகரித்த சம்பவங்களும் பலரின் கண்டனங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் கிளப்பின.

எனவே, சமுதாயத்தின் மேல்மட்ட கல்விமான்கள் முதல் அடிமட்ட உடலுழைப்புத் தொழிலாளிவரை அரசாங்கக் கொள்கைகளைக் கண்டு வெறுப்படைந்தவர்கள்தான் 25 நவம்பரன்று ஒன்று கூடிய கூட்டம் என்று கூறலாம். இந்த மாபெரும் பேரணி நடைப்பெறுவதற்கு முன்பு நாடெங்கும் பல பரப்புரைகள் நடைப்பெற்றன. இந்தக் கருத்தரங்குகளில் மக்களின் கூட்டம் எதிர்ப்பாரா வகையில் வெள்ளமென திரண்டிருந்தது. அனைவரும் இதுபோன்ற கருத்தரங்குகளில் கலந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பலகாலமாக எதிர்ப்பார்த்தவர்களைபோல் ஆதரவை வாரி வழங்கினர். இதற்கு என்ன காரணம்? உண்மை வெளிப்படையாகப் பேசப்பட வேண்டும்! இதற்கு ஒரு முடிவான தீர்வு காண வேண்டும் என அனைவருள்ளும் ஒரு துடிப்பு!

ஆனால், ஒரு மகத்தான பேரணியைக் கூட்டி அரசாங்கத்திற்கு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்பது இண்ட்ராஃபின் ஆரம்பக்கால நோக்கம் கிடையாது. சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அரசிடம் முறையாக பல மகசர்களை இண்ட்ராஃப் தலைவர்கள் வழங்கினர். ஆனால் அனைத்தும் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல, மகசர்கள் அனைத்தும் வெற்றுக் காகிதங்களாகி குப்பைக்குத் தொட்டிக்குப் போயின!

அப்பொழுதுதான் இண்ட்ராஃபின் 18 கோரிக்கைகள் உதயமானது!

மலேசிய இந்தியர்கள் இந்நாட்டில் மூன்றாம்தர குடிமக்களாக நடத்தப்பெறுவதாக ஆதாரங்களை முன்னிறுத்தி வரையப்பட்டதுதான் இண்ட்ராஃப் 18 கோரிக்கைகள்.

அதன் முதல் கோரிக்கையே, “கடந்த 51 ஆண்டுகளாக அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தபடுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்!” என்று கேட்கிறது. சரியான கோரிக்கை! அரசியலமைப்புச் சட்டம் பங்கப்படுத்தபடாமல் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், இனங்களுக்கிடையிலான நல்லிணக்கம், சரிசமமான பொருளாதாரப் பங்கீடு, சமமான கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு, முறையான ஏழ்மை ஒழிப்புத் திட்டம், சமயச் சுதந்திரம், கருத்துச் சுதந்திரம் ஆகியவை கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு நாடாக மலேசியா இன்று திகழ்ந்திருக்கும்! பல்லின மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழும் ஒரு சொர்க்க நாடாக இருந்திருக்கும்!

மேற்கூறிய அம்சங்களனைத்தும் இனம், மொழி, சமயம் எனும் பிரிவினைகளை முன்னெடுத்து செயல்முறைப்படுத்தப்படுவதனால்தான் இன்று மலேசியாவில் இன நல்லிணக்கம் என்பது எட்டாக் கனியாக இருக்கின்றது.

இப்பிரிவினைகளைக் களையெடுக்கும் முயற்சியாக இண்ட்ராஃப்பின் மாபெரும் பேரணி அமைந்தது என்றால் அது வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்றே! காலங்காலமாக அரசியல் கொள்கைகளினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் தன்னை சம உரிமைப் போராட்டத்திற்காகத் தயார்படுத்திக்கொண்ட தினம் 25 நவம்பர்!

இன்று ஓராண்டைக் கடந்து வந்து விட்டோம்! எத்தனை சவால்கள், மிரட்டல்கள், அடிகள் என வரிசையாக நமக்கு பலத் தடைக்கற்கள் இடர் கொடுத்தாலும், அனைத்தையும் படிக்கற்களாக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். இனி மலேசிய இந்திய சமுதாயம் விழிப்புணர்வு என்ற போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டும்! சட்டங்கள், அரசியல் கொள்கைகள் எப்படி அமுல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதனை அனைவரும் கவனமாக அவதானிக்க வேண்டும்!

இவையனைத்தையும்விட மிக முக்கியமாக நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! உணர்வை இழக்காதிருக்க வேண்டும்! இண்ட்ராஃப் தலைவர்களின் தியாகங்களை மறவாமல் இருக்க வேண்டும்! எதிர்கால சந்ததியினர் விடுதலைக்காக விதைக்கப்பட வேண்டும்!

இன்று நாடுதழுவிய நிலையில் நடத்தப்பெறும் மக்கள் சக்தியின் நிகழ்வுகளில் அனைவரும் திரளாகப் பங்குகொண்டு, தடுப்புக் காவலில் அவதியுறும் சகோதரர்களுக்கும் லண்டனில் அரசியல் தஞ்சம் புகுந்த சகோதரருக்கும் பிரார்த்தனைகள் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்!

வாழ்க மக்கள் சக்தி!

போராட்டம் தொடரும்..

கைப்பேசியின்வழி தமிழில் மலேசியா கினி செய்திகள்!

நவம்பர் 24, 2008
உள்நாட்டில் நடைப்பெறும் சம்பவங்களைச் சுடச் சுட அறிந்துக் கொள்ள வேண்டுமா? ஜாவா செயலி கொண்ட கைப்பேசிகளின்வழி மலேசியா கினி புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும்மொபைல் கினிமென்பொருளை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்!

இச்சேவையின்வழி தமிழ் மொழியிலும் செய்திகளைக் கைப்பேசியின்வழி பெறலாம் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாகும். நாடறிந்த தமிழறிஞர் முனைவர் திரு.முரசு நெடுமாறன் அவர்களின் மகன் திரு.முத்து நெடுமாறனின் கைவண்ண்த்தில் உருப்பெற்ற இக்கைப்பேசி செயலியானது இப்பிராந்தியத்திலேயே முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சேவையாகும். முரசு தொடர்புத்துறை நிறுவனத்தின் தோற்றுநரும் தொழிநுட்ப வரைகலைஞருமான திரு.முத்து நெடுமாறன் கூறுகையில், மலேசியா கினியுடன் தொழில்நுட்ப ரீதியில் இணைந்து பணியாற்றுவதில் தாம் மிக்க மகிழ்வதாகவும், மொழி மேலாண்மை, செயல்த்திறன், அதிவேகத் தகவல் வழங்குதல் போன்ற கூறுகளில் இச்செயலியானது நிச்சயம் ஒரு வெற்றிப் பெற்ற சேவைதான் என்றார் அவர்.

மலேசியா கினி செய்திகள் கைப்பேசிகளின்வழி மக்களைச் சென்றடையவிருப்பது தமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாகவும், இணையச் சேவையின் தரத்திற்கொப்ப இச்செயலி செயல்படும் என்று மலேசியா கினியின் தலைமை நிர்வாகி திரு.பிரேமேசு சந்திரன் கூறினார்.

முதல் 30 நாட்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் இச்சேவையில் மலேசியா கினியின் சுடச் சுடச் செய்திகளை முழுமையாகப் படிக்க அனைவருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. 30 நாட்கள் கழித்து சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முழு செய்திகளும் வழங்கப்படும். சந்தாதாரர் அல்லாதவர்கள் செய்திகளின் சுருக்கத்தினைப் படித்து அறிந்துக் கொள்ளலாம். அதோடு சுருக்கச் செய்திகளை பிற நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளும் சேவையும் இதில் அடங்கியுள்ளது. இச்சேவையை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில் பின்னூட்டம் இடுதல், கருத்து கணிப்புகளுக்கு வாக்களித்தல் போன்ற வசதிகள் வரவிருக்கின்றன.

இச்சேவையை ஜாவா செயலி கொண்ட கைப்பேசிகளில் மட்டுமே பெற முடியும். இச்சேவையை இலவசமாக நிருவ உங்கள் கைப்பேசியில் குறுந்தகவல் சேவைக்குச் சென்று “mk” என ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்து 32577 என்ற எண்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பவும்.

இவ்வசதியை தமிழிலும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்த முரசு நிறுவனத்திற்கும் மலேசியா கினி ஊடகத்திற்கும் வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும் உரித்தாகட்டும்!

மலேசியா கினி நிர்வாகத்திடம் ஒரு வேண்டுகோள். மலேசியா கினி காணொளி தளத்தில் தமிழ்ப் பிரிவு ஒன்றிருந்தது. தற்போது மூன்று மொழிகள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன, தமிழ்ப் பிரிவு விடுபட்டுள்ளது. கூடிய விரைவில் தமிழையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். இவ்விடயம் குறித்து மலேசியாகினியிடம் பலரும் மின்னஞ்சல்வழி தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.