உத‌யாவிற்காக‌ காவ‌ல்நிலைய‌த்தில் புகார்!

பிப்ரவரி 27, 2009

நாளை (னிக்கிழமை 28/02/2009) காலை 10 ணியவில் பிரிக்பீல்ட்ஸ் காவல்நிலையத்தில் க்கள் க்தி ஆதவாளர்கள் ஒன்று திரண்டு, உதயாவிற்கு றுக்கப்படும் முறையானசிகிச்சையைக் ண்டிக்கும் கையில் அம்னோ, கெம்தா ற்றும் உள்துறை அமைச்சிற்கு எதிராகபுகார் அளிக்கவிருக்கின்றர்.

நாடு ழுவியநிலையில் க்கள் க்தி ஆதவாளர்கள் இந்நிகழ்வில் திரளாகஒன்று திரண்டு பிரிக்பீல்ட்ஸ் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்குமாறு திரு.செயதாசு அனைவரையும் கேட்டுக் கொள்கிறார்.

ற்சம், உதயாவின் கால்கள் வீக்கடைந்தும் நாளுக்கு நாள் றுத்துக்கொண்டும் போகிறது. தொடர்ந்து உதயாவிற்கு சிகிச்சை றுக்கப்பட்டு ந்தால் அவர் ன் கால் விரல்களை இழக்கும் நிலைமை ஏற்பலாம். எனவே, உதயா விரும்புவதுபோல் ஒரு னியார் நிபுணத்துவருத்துவனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பவேண்டும் எனபது அனைவரின் எதிர்ப்பார்ப்பாகும்.

உரிமைப் போராட்டத்திற்காகஓயாது ந்தஅந்தகால்களை காப்பாற்றவேண்டியது ம்முடையமையெனஅறிக‌.. அனைவரும் திரண்டு வாரீர்!!

போராட்டம் தொடரும்

Advertisements

உத‌யாவிற்காக‌ காவ‌ல்நிலைய‌த்தில் புகார்!

பிப்ரவரி 27, 2009

நாளை (னிக்கிழமை 28/02/2009) காலை 10 ணியவில் பிரிக்பீல்ட்ஸ் காவல்நிலையத்தில் க்கள் க்தி ஆதவாளர்கள் ஒன்று திரண்டு, உதயாவிற்கு றுக்கப்படும் முறையானசிகிச்சையைக் ண்டிக்கும் கையில் அம்னோ, கெம்தா ற்றும் உள்துறை அமைச்சிற்கு எதிராகபுகார் அளிக்கவிருக்கின்றர்.

நாடு ழுவியநிலையில் க்கள் க்தி ஆதவாளர்கள் இந்நிகழ்வில் திரளாகஒன்று திரண்டு பிரிக்பீல்ட்ஸ் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்குமாறு திரு.செயதாசு அனைவரையும் கேட்டுக் கொள்கிறார்.

ற்சம், உதயாவின் கால்கள் வீக்கடைந்தும் நாளுக்கு நாள் றுத்துக்கொண்டும் போகிறது. தொடர்ந்து உதயாவிற்கு சிகிச்சை றுக்கப்பட்டு ந்தால் அவர் ன் கால் விரல்களை இழக்கும் நிலைமை ஏற்பலாம். எனவே, உதயா விரும்புவதுபோல் ஒரு னியார் நிபுணத்துவருத்துவனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பவேண்டும் எனபது அனைவரின் எதிர்ப்பார்ப்பாகும்.

உரிமைப் போராட்டத்திற்காகஓயாது ந்தஅந்தகால்களை காப்பாற்றவேண்டியது ம்முடையமையெனஅறிக‌.. அனைவரும் திரண்டு வாரீர்!!

போராட்டம் தொடரும்


அறுவர் சுடப்பட்டது நியாயமா?

பிப்ரவரி 24, 2009
கடந்த வாரம், சுடப்பட்ட ஆறு இந்தியர்களின் குடும்பத்தினரையும் அவர்களோடு நெருங்கிய சில நண்பர்களையும் அண்டை வீட்டார்களையும் மக்கள் சக்தியினர் சுங்கை கராங்கான், கூலிமிற்கு சென்று சந்தித்து நடந்த விவரங்களை கேட்டு அறிந்தனர். இவர்களிடமிருந்து கிடைத்த தகவல்களை ஆய்ந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த அறுவரும் சுடப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனத் தெரிய வருகிறது. சுடப்பட்ட ஒருவர் உடல் அங்கவீனரும் கூட..

சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் இரண்டு துப்பாக்கிகளை மட்டுமே கண்டெடுத்ததாக காவல்த்துறையினர் கூறுகின்றனர். அப்படியென்றால், குறைந்தது இருவர் மட்டுமே துப்பாக்கி ஏந்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால், சுடப்பட்ட நபர்களோ அறுவர்! ஒருவேளை காவல்த்துறையினர் அவ்வறுவரையும் சுட்டப்பின்பு இரண்டு துப்பாக்கிகளை சம்பவ இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்!

இறந்த நபர்களின் சூடுபட்ட இடங்களைப் பார்க்கும்பொழுதும் அவர்கள் அருகிலிருந்து சுடப்பட்டு இறந்திருக்க வேண்டும் என சந்தேகிப்பதாக அவர்களின் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர்.

சூடு நடைப்பெற்ற நேரத்தில்நான் சரணடைகிறேன்!” என சிலர் கூச்சலிட்டதை தாம் கேட்டதாக அண்டை வீட்டார் ஒருவர் கூறுகிறார்.

சுடப்பட்ட அறுவரில் ஒருவரே காவல்த்துறையினரால் தேடப்பட்டவராகவும், மற்ற ஐவரும் தவறுதலாக சுடப்பட்டு வீணே உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என அவரவர்களின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

சுங்கை கராங்கானில் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளி காட்சியைக் காணவும்!

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6487215799700225465&hl=en&fs=true

நாட்டில் எவனெவனோ லட்சக் கணக்கில் மக்கள் பணத்தை சுருட்டிக் கொண்டிருக்கின்றான் , சி4 வெடிகுண்டைப் பயன்படுத்தி ஆட்களை காலி செய்கின்றனர், கொள்ளை, கொலை என பெரிய அளவில் குற்றங்கள் புரிந்துவரும் முக்கியப் புள்ளிகளை விட்டுவிட்டு சில்லரைத் தனமான பிரச்சனைகளைக்கு துப்பாக்கி பிரயோகம் நடத்திவரும் காவல்த்துறையினர் மீது நாளுக்கு நாள் நம்பிக்கை குறைந்து வருகிறது. சந்தேகத்திற்குரியவர்களை திறமையாக வளைத்துப் பிடிப்பதற்கு இவர்களுக்கு என்ன கேடாம்!!?

அறுவர் சுடப்பட்டது நியாயமா?

பிப்ரவரி 24, 2009
கடந்த வாரம், சுடப்பட்ட ஆறு இந்தியர்களின் குடும்பத்தினரையும் அவர்களோடு நெருங்கிய சில நண்பர்களையும் அண்டை வீட்டார்களையும் மக்கள் சக்தியினர் சுங்கை கராங்கான், கூலிமிற்கு சென்று சந்தித்து நடந்த விவரங்களை கேட்டு அறிந்தனர். இவர்களிடமிருந்து கிடைத்த தகவல்களை ஆய்ந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த அறுவரும் சுடப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனத் தெரிய வருகிறது. சுடப்பட்ட ஒருவர் உடல் அங்கவீனரும் கூட..

சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் இரண்டு துப்பாக்கிகளை மட்டுமே கண்டெடுத்ததாக காவல்த்துறையினர் கூறுகின்றனர். அப்படியென்றால், குறைந்தது இருவர் மட்டுமே துப்பாக்கி ஏந்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால், சுடப்பட்ட நபர்களோ அறுவர்! ஒருவேளை காவல்த்துறையினர் அவ்வறுவரையும் சுட்டப்பின்பு இரண்டு துப்பாக்கிகளை சம்பவ இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்!

இறந்த நபர்களின் சூடுபட்ட இடங்களைப் பார்க்கும்பொழுதும் அவர்கள் அருகிலிருந்து சுடப்பட்டு இறந்திருக்க வேண்டும் என சந்தேகிப்பதாக அவர்களின் குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர்.

சூடு நடைப்பெற்ற நேரத்தில்நான் சரணடைகிறேன்!” என சிலர் கூச்சலிட்டதை தாம் கேட்டதாக அண்டை வீட்டார் ஒருவர் கூறுகிறார்.

சுடப்பட்ட அறுவரில் ஒருவரே காவல்த்துறையினரால் தேடப்பட்டவராகவும், மற்ற ஐவரும் தவறுதலாக சுடப்பட்டு வீணே உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என அவரவர்களின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

சுங்கை கராங்கானில் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளி காட்சியைக் காணவும்!

நாட்டில் எவனெவனோ லட்சக் கணக்கில் மக்கள் பணத்தை சுருட்டிக் கொண்டிருக்கின்றான் , சி4 வெடிகுண்டைப் பயன்படுத்தி ஆட்களை காலி செய்கின்றனர், கொள்ளை, கொலை என பெரிய அளவில் குற்றங்கள் புரிந்துவரும் முக்கியப் புள்ளிகளை விட்டுவிட்டு சில்லரைத் தனமான பிரச்சனைகளைக்கு துப்பாக்கி பிரயோகம் நடத்திவரும் காவல்த்துறையினர் மீது நாளுக்கு நாள் நம்பிக்கை குறைந்து வருகிறது. சந்தேகத்திற்குரியவர்களை திறமையாக வளைத்துப் பிடிப்பதற்கு இவர்களுக்கு என்ன கேடாம்!!?

>அண்ணன் உதயாவுக்குத் தேவை உடனடி சிகிச்சை!

பிப்ரவரி 18, 2009

>

மலேசியா கினி படச்சுருள்

போராட்டம் தொடரும்…


அண்ணன் உதயாவுக்குத் தேவை உடனடி சிகிச்சை!

பிப்ரவரி 18, 2009
மலேசியா கினி படச்சுருள்

போராட்டம் தொடரும்…


வெட்டப்படும் நிலையில் உதயாவின் கால்கள்!

பிப்ரவரி 17, 2009

இன விடுதலைக்காகவும் , சம உரிமைக்காகவும் நடந்த உதயாவின் கால்கள் இன்று வெட்டப்படும் நிலையில் உள்ளன. இண்ட்ராஃப் வழக்கறிஞர்கள் உள்நாட்டு பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் கைதானவுடன் நாடெங்கிலும் மக்கள் பொங்கி எழுந்தனர். நாடு தளுவிய அளவில் ஆலயங்களில் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் தொடர்ந்தாற்போல் நடைப்பெற்று வந்தன.

இன்று உதயா எனும் மாமனிதனுக்கு முறையான சிகிச்சை வழங்கப்படாமல் தனது கால்களை இழக்கும் நிலையில் இருக்கிறார். ஒருத்தராவது குறைந்த பட்சம் ஆலயத்தில் அவரின் பெயரில் பிரார்த்தனை செய்திருப்போமா? அன்று இருந்த அந்த வேகமும் விடுதலைக்கான வேட்கையும் இன்று எங்கே?

இந்த நன்றிகெட்ட தனத்தையும் அஞ்சி நடுங்கும் கோழைத்தனத்தையும் மீண்டும் இந்திய சமூகம் காணாதா என ஏங்கிகொண்டிருந்த அம்னோவின் வயிற்றில் படிப்படியாக பாலை வார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது வேதனையான உண்மை. உதயாவை பெற்ற தாய் அங்கு கண்ணீர் வடிக்கிறாள்! என் மகனை காப்பாற்றுங்கள் என தள்ளாத வயதிலும் தெருவில் நின்று கூக்குரலிடுகிறாள். நாம் இவை அனைத்தையும் காலை தேநீரைச் சுவைத்துக்கொண்டே நாளிதழ்கள் படித்து தெரிந்துகொள்கிறோம். ஆனால், நம்மிடமிருந்து ஒரு சொற்ப முயற்சியும் வெளியில் எட்டிப் பார்க்கவில்லை!

மக்கள் சக்தி தலைவர்கள் என்று மார்தட்டிக் கொள்ளும் சில மூடர்கள் எனக்கு அந்த பதவியைக் கொடு, இந்தப் பதவிக்கு என்னை பரிந்துரை செய், சட்டமன்ற தேர்தலில் என்னை நிற்க வை! என சொந்த சுயநல வியாபாரத்தில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளதால் உதயாவின் உடல் நிலை குறித்து யாரும் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை. அந்த குறிப்பிட்ட தலைவர்களின் பின்னால் பித்து பிடித்து அலையும் விஷ பாம்புகளுக்கும் இவ்விடயத்தில் அக்கறையில்லை! இனி, அந்த கூட்டத்தை நம்பி ஒரு புண்னியமும் இல்லை!

ஒரு மனித உரிமை இயக்கம் எப்படி அரசியலுக்கு சோரம் போனது?! குறிப்பிட்ட கட்சிகளுக்கு கூஜா தூக்குவதற்குதான் மக்கள் சக்தி உருவானதா என்ற கேள்வி இன்று நம்முள் எழுகின்றது! இன்று யாரும் இண்ட்ராஃபின் 18 கோரிக்கைகளைப் பற்றி நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை, நினைவுக் கூறவும் விரும்புவதில்லை! அரசு எந்திரங்களின் தொடர் ஒடுக்குதலால் மீண்டும் சமுதாயம் அஞ்சி நடுங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு வருகிறது! அன்றிருந்த வீர இளைஞர்கள் இன்று சோர இளைஞர்களாய் பயத்தின் நிழலில் இருந்துவருவதை கவனிக்க முடிகிறது!

அதனால்தான் இன்று உதயாவின் உயிருக்கு உலை ஏற்பட்டபின்பும் கேட்பதற்கு நாதியில்லாமல் அவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் பரிதாப நிலையில் உள்ளனர். அவரின் தற்போதைய உடல் நிலையைப் பார்க்கும் பொழுது குறைந்தது இரு வாரங்களுக்குள் முறையான சிகிச்சை வழங்கியே ஆக வேண்டிய நிலை உள்ளது. வீணடிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருடைய உடல் நிலை மேலும் மோசமடையலாம்!

இனி முடிவு பொதுமக்களின் கையில்தான் உள்ளது! என்ன செய்யப்போவதாய் உத்தேசம்? பிரதமருக்கு, உள்துறை அமைச்சருக்கு முறையான கடிதம் அனுப்பியாயிற்று! காவல்நிலையத்தில் புகார் செய்தாயிற்று! பதாகைகளையேந்தி நியாயத்தையும் கேட்டாயிற்று! இனி, உதயாவைக் காப்பாறுவதற்கு ஏதேனும் வழிகள் உண்டா? தயவு செய்து கூறுங்கள்….