நம் சமூக உயர்வு அரசியல் விழிப்புணர்வில்தான் உள்ளது!

ஜூன் 8, 2011

போராட்டம் தொடரும்…

Advertisements

15/38 திட்டம்!

ஜூன் 7, 2011

இந்திய மலேசியர்களின் பெரும்பான்மை தொகுதிகளை உருவாக்கி அரசியல் பலம் பெருவதற்கு, “15/38 அரசியல் தன்னாளுமை வியூகத்திற்கு” நம்மால் ஆன ஆதரவினை வழங்குவோம். தேசிய வளர்ச்சி வெள்ளோட்டத்தில் இந்தியர்களின் பங்கினை அதிகரிப்பதற்கும், இனவாத, மதவாத கொள்கைகளை வேரறுப்பதற்கும் நமக்குத் தேவையான அரசியல் பலத்தினை உண்டாக்குவோம்!