63 ஆண்டுகளாக கிணற்று நீரை அருந்திவரும் கிராமத்தினர்!

ஒக்ரோபர் 28, 2009
இப்பதிவினையும் பார்க்க: அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்ட பத்து பூத்தே கிராமத்தினர்!

நன்றி : மலேசியா கினி நிருபர் திரு.சண்முகம் , பேராக் இண்ட்ராஃப் மக்கள் சக்தி

போராட்டம் தொடரும்

Advertisements